นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้อง 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดต่างๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน

14 มิถุนายน 2565 : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้อง 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดต่างๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน
- ป.6 วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม
- ป.5 วัดช่างแต้ม
- ป.4 วัดประตูต้นผึ้ง
- ป.2-3 วัดนางเหลียว
โดยจะมีการหมุนเวียนสลับห้องในการทำกิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญ และการสืบทอดประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา
20220627061241(1).jpg - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้อง 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดต่างๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627061241.jpg - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้อง 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดต่างๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627061242(1).jpg - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้อง 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดต่างๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627061242(2).jpg - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้อง 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดต่างๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627061242(3).jpg - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้อง 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดต่างๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627061242(4).jpg - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้อง 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดต่างๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627061242(5).jpg - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้อง 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดต่างๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627061242(6).jpg - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้อง 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดต่างๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627061242.jpg - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้อง 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ ณ วัดต่างๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน | https://sanmuengmoont1lp.ac.th