พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
20220627063745.jpg - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627063746.jpg - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627063747.jpg - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627063748.jpg - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627063749.jpg - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627063750(1).jpg - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627063750.jpg - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627063751.jpg - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) | https://sanmuengmoont1lp.ac.th